“Ergens in ieder van ons is de macht om de wereld te veranderen”- Matilda, Roald Dahl -

Kleintje

Chris Zegers uitgezonderd is er geen enkel excuus. De meesten van ons zijn nu eenmaal niet behept met het charmante enthousiasme dat de gewoonte in elke zin ieder zelfstandig naamwoord te voorzien van de toevoeging ‘tje’, nog enigszins dragelijk maakt. Wat is dat toch? Die neiging om te willen reduceren tot infantiele proporties.

Vooral vrouwen zijn de “gelukkige” bezitters van baantjes, bedrijfjes, huisjes en jurkjes. Alleen als het gaat om hun achterwerk lijkt deze vlieger niet op te gaan. Dan blijft de neiging tot verkleinen slechts beperkt tot wensen op het gebied van de plastische chirurgie. Dan kunnen ze een voorbeeld nemen aan de heren, die toch doorgaans ook aan dat meest verafschuwde lichaamsdeel blijven refereren als ‘lekker kontje’.

Ooit wel eens een man horen praten over zijn nieuwe woninkje of fantastische functietje bij dat ene leuke onderneminkje? De roep om gelijkwaardigheid vraagt om meer dan alleen tuinbroeken en verongelijkte reacties. Het zit hem in de grondhouding van ons allemaal en begint bij de manier waarop we met elkaar communiceren. Taal is een machtig wapen in de strijd tegen ‘tje’.  Dat niet iedereen zich hiervan vergewist, blijkt uit het feit dat in sommige kranten nog steeds sprake kan zijn van 18-jarige mannen en 19-jarige meisjes.

Het goede voorbeeld begint bij onszelf. Marianne Williamson bepleitte het al onovertroffen: “We vragen onszelf: wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch? Maar wie ben je om dat niet te zijn? Je onbelangrijk voordoen, bewijst de wereld geen dienst. Er is niets verlichts aan je klein te maken, opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen. We zijn allemaal bedoeld om te stralen!”

Laten we ons bewust worden van de diepgewortelde aanwezigheid van ‘tje’ in ons taalgebruik. En van de ondermijnende effecten. Laten we onze woorden afstemmen op de werkelijke dimensie van onze aanwezigheid, in welke vorm dan ook. Wees jezelf op ware grootte. En doe daar niets aan af. Belichaam datgene wat wij stiekem toch allemaal wel weten: size does matter!