“Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen.”- Robert Ascham -

Testimonials

Hoe maak je kenbaar wat de ervaringen zijn van mensen die jij hebt mogen coachen, zodat anderen een beeld kunnen krijgen van mij als coach? Met vertrouwelijkheid als basisvereiste een kwestie die vraagt om een zorgvuldige afweging.

En dat is dan ook wat heb ik heb gedaan. Met mijn principes op het gebied van vertrouwelijkheid binnen de ‘coach – coachee relatie’ aan de ene kant en het typeren van mijn coachschap door anderen voor mogelijk geïnteresseerden aan de andere kant.

De testimonials die hier zijn te lezen, zijn tot stand gekomen in nauw overleg met betrokken coachees.

Jasper (44) Opleidingscoördinator

Het coachtraject heeft aangevoeld als een natuurlijk proces. Naarmate het coachtraject vorderde kwam er steeds meer helderheid over de vraagstukken en waar de knelpunten lagen. Het meest heb ik gehad aan het zonder waardeoordeel aanhoren van de problematiek en het bespreken van meerdere perspectieven.

Marijke (46) HR-professional

‘Jo-Anne stelde mij op mijn gemak en creëerde een open en vertrouwelijke situatie. Ik heb onze gesprekken als zeer prettig ervaren. Tijdens de gesprekken werd er constant een spiegel voorgehouden, wat zeer verhelderend werkte. De mindmap heeft mij het meeste geholpen om in kaart te brengen wat ik nu eigenlijk wil. Ik heb tijdens het traject handvatten ontvangen om situaties aan te pakken en ervaren dat er goed werd geluisterd. Ik heb de coaching ervaren als professioneel en met kennis van zaken. Dit heeft zeker bijgedragen aan het behalen van mijn doelen.’

Jannie (57) Communicatieadviseur

‘Jo-Anne is een uitstekend luisteraar en ze brengt structuur aan. Ze dringt je haar (professionele) mening niet op in de trant van ‘Ik vind dat je…’, maar brengt die voorzichtig in de vorm van vragen: ‘Zou het misschien een idee zijn om…?’ Vragen die je naderhand aan het denken zetten. Juist dat aan het denken zetten en het aanbrengen van structuur zijn waardevol gebleken.’

Ray (39) Ondernemer

‘Jo-Anne heeft mij met haar aanpak uitgedaagd om buiten de gebaande paden te treden. Dit heeft mij geholpen bij het vinden van een nieuwe weg in mijn werkzame leven.’

Bas

‘Ik heb Jo-Anne als zeer prettige coach ervaren. Ze pakte goed door en keek goed door me heen. Haar werkwijze heeft geleid tot nieuwe inzichten waar ik verder mee kan.’

Romy (24) Storemanager

‘Jo-Anne heeft mij door haar aanpak heel erg de ruimte gegeven om tot mijn eigen conclusie te komen. Ik heb me heel veilig gevoeld en het was mogelijk om mijn kwetsbare kant op te zoeken en te tonen. Het traject heeft ertoe geleid dat ik sterker in mijn schoenen sta, beter ben gaan luisteren naar wat mijn gevoel zegt en mijn talenten en kwaliteiten zonder voorbehoud onder ogen kan komen. Het traject heeft mijn leven 360 graden doen draaien.’

Angelique (32) HR-professional

‘Ze heeft zeker mijn krachtbronnen aangeboord. Krachtbronnen waarvan ik niet wist dat ik ze had, of waarvan ik niet bewust was dat ik ze bezat. Het was voor mij een eye-opener.’

Patrick (44) Afdelingsmanager

‘Ze wees me op patronen en gaf aan hoe dat op haar inwerkte. Hierbij gebruikte zij mijn lichaamstaal en mijn woorden. Het traject heeft me verrast en geholpen. Het was intensief en confronterend, maar heeft inzicht en handvatten gegeven.‘

Peter (49) Ex-werkzoekende

‘Ik geef het begeleidingstraject een 9. Want het heeft me geholpen een nieuwe baan te vinden toen ik na ruim 30 jaar dienstverband als boventallige mijn baan verloor. Het (outplacement) traject heeft mij gebracht waar ik nu ben. Ik weet zeker dat me dat anders niet was gelukt. Ik voelde mij op mijn gemak bij Jo-Anne. Zij heeft mij geholpen te werken aan mijn zelfvertrouwen. Ik heb zo meer inzicht gekregen in mijn kwaliteiten.’

Ruth (40) Group compliance officer

‘Jo-Anne heeft mij heel goed geholpen om gevoelens in een werkomgeving te (her)kennen en iets te doen met de negatieve effecten ervan.’